# #

Эрдэнэтийн найрагч Намжилын Мөнхбаярын нэгэн шүлэг.

Бор шороог имэрвээс
Хатсан цусны ширхэгтэй
Хар нүдийг үнсвээс
Цөхсөн нулимсны амттай
Ийм шороонд үндэслэж
Ургасан бүхэн амилна
Эгц дээшээ босохын
Улангассан тэмүүлэл
Тийм нүдээр харсан
Амьдрал бүхэн мөнх бус
Тэр их тэмүүллийг
Аясхан салхинд үйнэ.

"Салхины амт" 79-р тал

No comments: