# #

Яруу найрагч Бямбажавын Ганбаатар. Цаг хугацааны тухай шүлэг

Цаг,цэг
Цаг,цэг...
Цагийн зүүнд
Цаашлаад л байх
Наашлаад л байх...
Цаг хугацаа

Цаг,Цэг
Цаг,цэг...
Цагийн хувиралд
Бой нь сэврэх
Цай нь холдох...
Хүмүн заяа

Цаг,цэг
Цаг,цэг...
Цагийн салхинд
Будаг нь халцрах
Бузар нь илрэх...
Буртагт санаа

Цаг,Цэг
Цаг,цэг...
Цагийн холд
Цавтуулж чадах
Сэвтүүлж мэдэх...
Цадиг түүх

Цаг,Цэг
Цаг,цэг...
Цагийн уртад
Хөгшрөх нь эс
Хөгжих нь ч эс...
Хөдөөхь ахуй

Цаг,цэг
Цаг,цэг
Цагийн зүү...

ХII.29.2009.БХР

No comments: